تحصيلات
دکتری مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

سوابق کاري
طراحی و پشتیبانی پایگاه های اطلاع رسانی سازمان ملی جوانان، رادیو تجارت، خانه شهریاران جوان و راویان نور
مدیر اجرایی موسسه فرهنگی راویان فجر
سرپرست واحد تولید گروه آموزشی– تحقیقاتی شرکت مهندسی ثمین تراشه
شهرداری منطقه سیزده ICT رئیس اداره
شهردار منطقه 13 ICTمشاور
جانشین شهردار منطقه 13 در پروژه شهرداری الکترونیک
مدیر نمونه شهرداری منطقه13 در سال 1387
قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه9
رئیس اداره فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه9
مدیر فرهنگی هنری منطقه 9 و رئیس فرهنگسرای رویش
دبیر اجرایی نخستین باشگاه تابستان ترنج
مدیر فرهنگی هنری منطقه 11 و رئیس فرهنگسرای رازی
مدیر فرهنگی هنری منطقه 5 و رئیس فرهنگسرای فردوس
در حال حاضر:    معاون فناوری اطلاعات سامانه مدیریت شهری 137

تاليفات
کتاب ساخت نرم افزارهای کاربردی با استفاده از فلش :  انتشارات ناقوس
کتاب راهنمای کار با ساب پورتال های شهرداری
(ترجمه)اقتصاد آموزش و پرورش در فنلاند . نویسنده: روپ اوسیتالو