تحصيلات

دکتری مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

سوابق کاري

بخش خصوصی:

طراحی و پشتیبانی پایگاه های اطلاع رسانی سازمان ملی جوانان، رادیو تجارت، خانه شهریاران جوان و راویان نور
مدیر اجرایی موسسه فرهنگی راویان فجر
سرپرست واحد تولید گروه آموزشی– تحقیقاتی شرکت مهندسی ثمین تراشه

شهرداری تهران:

شهرداری منطقه 13

شهرداری منطقه سیزده رئیس اداره ICT
شهردار منطقه 13 مشاور ICT
جانشین شهردار منطقه 13 در پروژه شهرداری الکترونیک
مدیر نمونه شهرداری منطقه13 در سال 1387

شهرداری منطقه 9

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه9
رئیس اداره فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه9

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مدیر فرهنگی هنری منطقه 9 و رئیس فرهنگسرای رویش
دبیر اجرایی نخستین باشگاه تابستان ترنج
مدیر فرهنگی هنری منطقه 11 و رئیس فرهنگسرای رازی
مدیر فرهنگی هنری منطقه 5 و رئیس فرهنگسرای فردوس

سامانه مدیریت شهری 137

معاون فناوری اطلاعات سامانه 137

شهرداری منطقه 17

در حال حاضر:    معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه هفده، دارالشهدای تهران

تاليفات

تالیف : کتاب ساخت نرم افزارهای کاربردی با استفاده از فلش :  انتشارات ناقوس
تالیف : کتاب راهنمای کار با ساب پورتال های شهرداری
ترجمه:اقتصاد آموزش و پرورش در فنلاند ( نویسنده: روپ اوسیتالو)